Türkiye’nin Her Yerinden - Ankara: 0 ( 312 ) 331 83 13 İstanbul: 0 ( 212 ) 415 83 13

Belge Danışmanlık / Hizmetlerimiz / Tse/tsek/hyb Belgelendirme

Neden Bizi Aramalısınız ?

 
 

TSE/TSEK/HYB Belgelendirme

Sayfalarca bilgi ve döküman arasında boğulmayın. Bizi arayarak ''TSE Belgesi'' için tüm sorularınız ve hazırlıklarınızı yüzyüze planlayalım.

TSE Belgesi: Nereden Başlamalıyım? Başvurumu Nasıl Yapabilirim? Gereken Evraklar Nedir? Maliyeti ne olur? Eksiklerim Neler? gibi soruların tümü ve fazlası için ''Belge Danışmanlık'' uzman ekibinden ücretsiz bilgi alabilirsiniz. Bizimle İrtibata Geçiniz

 

Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi;

Türk Standardı bulunan konularda, firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili Türk Standardlarına uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı veren, firma adına düzenlenen ve üzerlerinde TSE markası kullanılacak malların ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl  olan belgedir.

TSE Belgesinin Yararları Nelerdir?

• Maliyette düşüş- ticarette artış,
• Pazara ulaşmada kolaylık,
• Pazarda hız,
• Tüketici nezdinde güven,
• Güvenli ürünün garantisi,
• Kamu ve özel sektör ihalelerinde avantaj,

Türk Standardlarına Uygunluk Belgelendirmesi nasıl yapılır?

• Üretim yerinde kalite kontrol yeteneği ile bunların devamlılığını garanti altına alan bir sisteminin tesis edilip edilmediğinin tespiti için üretim yeri incelemesi yapılır,
• İlgili Standardın öngördüğü muayene ve deneyler gerçekleştirilir,
• Muayene ve deney sonuçları ile üretim yeri incelemesi sonucunun uygun bulunması durumunda, geçerlilik süresi 1 (bir) yıl olan Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi verilir.

Türk Standardlarına Uygunluk Belgesinin devamlılığı nasıl sağlanır?

• Ara kontrol amacıyla TSE tarafından belirlenen aralıklarla üretim yeri incelemesi yapılarak gerekli görülürse üretim yerinden ve/veya piyasadan numune alınarak gerekli görülen muayene ve deneyler yapılır.
• Bu işlemlerin sonucunda belgelendirme şartlarından sapma yoksa belgenin geçerliliği devam eder.

 

TSEK Kritere Uygunluk Belgesi;

 

TSEK Kritere Uygunluk Belgesi;

 

Kritere Uygunluk Belgesi; Türk Standardı bulunmayan konularda, firmaların söz konusu ürünlerinin ülkemizin şartları ve ilgili uluslararası veya diğer ülkelerin standardları esas alınarak Türk Standardları Enstitüsü tarafından kabul edilen teknik özelliklere uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSEK Markası kullanma hakkı veren, firma adına düzenlenen ve üzerlerinde TSEK Markası kullanılacak malların ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.

TSEK Belgelendirmesi Hangi Ürünlerde Yapılır?

 

Türk Standardlarının kapsamında olmayan tüm ürünlerde İlgili belgelendirme kriteri hazırlanarak TSEK belgelendirmesi yapılabilir.

TSEK Belgesinin Yararları Nelerdir?


• Maliyette düşüş- ticarette artış
• Pazara ulaşmada kolaylık
• Pazarda hız
• Tüketici nezdinde güven
• Güvenli ürünün garantisi
• Kamu ve özel sektör ihalelerinde avantaj

 

TSE Kritere Uygunluk Belgelendirmesi nasıl yapılır?

• Üretim yerinde kalite kontrol yeteneği ile bunların devamlılığını garanti altına alan bir sisteminin tesis edilip edilmediğinin tespiti için üretim yeri incelemesi yapılır,
• İlgili belgelendirme kriterinin öngördüğü muayene ve deneyler gerçekleştirilir,  
• Muayene ve deney sonuçları ile üretim yeri incelemesi sonucunun uygun bulunması durumunda, geçerlilik süresi 1 (bir) yıl olan TSE Kritere Uygunluk Belgesi verilir.


TSE Kritere Uygunluk Belgesinin devamlılığı nasıl sağlanır?

 Ara kontrol amacıyla TSE tarafından belirlenen aralıklarla üretim yeri incelemesi yapılarak gerekli görülürse üretim yerinden ve/veya piyasadan numune alınarak gerekli görülen muayene ve deneyler yapılır. Bu işlemlerin sonucunda belgelendirme şartlarından sapma yoksa belgenin geçerliliği devam eder.