Hizmetlerimiz - TS ISO/IEC 20000-1 BİLGİ TEK. HİZ. YÖNETİM SİSTEMİ


TS ISO/IEC 20000-1 BİLGİ TEK. HİZ. YÖNETİM SİSTEMİ

Hangi kuruluşlar TS ISO IEC 20000-1 belgesi alabilirler?

Bilgi teknolojisi hizmeti sunan (yazılım, donanım, internet, altyapı, teknik servis, veri tabanı, arşivleme, yedekleme vb) tüm bağımsız veya bir kuruluşun bünyesinde bulunan birimler bu standartta belgelendirme için başvurabilirler.

Neden TS ISO IEC 20000-1 Belgelendirmesine gerek vardır?

Sürdürülebilir, yeterli kabiliyette ve uygun performansta (başarım oranında) hizmet sunulabilirliğini göstermek ihtiyacı olduğunda bağımsız bir kuruluş tarafından yürütülen denetim faaliyetine başvurulmalıdır.

Son zamanlarda bilgi teknolojisi hizmet alımlarında hizmet sunmaya talip olan kuruluş veya birimlerden bu standarda uygun olarak çalışıldığının gösterilebilmesi için bağımsız belgelendirme aranmaktadır.

İş hayatımızda ve gündelik yaşantımızda bilgi teknolojileri büyük yer tutmaktadır. Sosyal, ticari ve bilimsel medyada adeta olmaz ise olmaz şartlardandır.

 Bilgi teknolojileri denildiğinde, internet hizmetlerinden arşivlemeye, teknik servis hizmetlerinden yazılım hizmetlerine kadar bir bilgi işlem biriminin sunabileceği tüm faaliyetleri kapsar. Bunca geniş kullanılan ve gittikçe yaygınlaşan ve de gelişen bir teknoloji mutlaka sürdürülebilir, yönetilebilir ve kontrol edilebilir olmalıdır.

Bu standardın amacıda bilgi teknolojileri hizmeti sunan kuruluşların veya birimlerin iç/dış müşterilerinin beklentilerini karşılama yeteneklerini ve performanslarını sürekli iyileştirmek ve geliştirmektir. Süreç tabanlı bir standart olup kalite veya bilgi güvenliği gibi standartlarla da entegre edilebilir. 

 

123

Hizmetlerimiz

ÇALIŞMALARIMIZDAN GURUR DUYUYORUZ !